Ví Coinbase hủy niêm yết BCH, ETC, XLM và XRP

Miss Charm 2023

HCMC, Vietnam
13/02/2023

Tech Investment Show 2023

Bangkok, Thailand.
16/02/2023
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023
06/03/2023
16/03/2023
06/07/2023
Coinbase Wallet Delists BCH, ETC, XLM and XRP

Ví Coinbase tự quản lý để xóa tiền điện tử hàng đầu Bitcoin Cash (BCH), Ethereum Classic (ETC), Ripple (XRP) và Stellar (XLM) và các mạng liên kết của nó bắt đầu từ tháng 1 năm 2023 với lý do hoạt động và mức sử dụng thấp.

Theo thông báo, mọi số dư của các tài sản này được giữ trong tài khoản trao đổi Coinbase sẽ không bị ảnh hưởng, những thay đổi chỉ liên quan đến ứng dụng Coinbase Wallet.

XRP của Ripple là một trong 10 loại tiền điện tử hàng đầu, với vốn hóa thị trường là 20,3 tỷ USD tại thời điểm viết bài. BCH và ETC lần lượt là các phiên bản fork của Bitcoin và Ethereum. Stellar cũng được phát triển bởi một người đồng sáng lập Ripple.

Bất kỳ tài sản không được hỗ trợ nào mà người dùng nắm giữ sẽ tiếp tục được liên kết với địa chỉ của họ và sẽ có thể truy cập được thông qua cụm từ khôi phục được liên kết với Ví Coinbase của họ.

Để người dùng có thể xem hoặc chuyển các nội dung này sau tháng 1, họ sẽ phải nhập cụm từ khôi phục vào một nhà cung cấp ví không giam giữ khác hỗ trợ các mạng này.

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %