Thông báo niêm yết và hủy niêm yết tiền điện tử: Tuần 51

Miss Charm 2023

HCMC, Vietnam
13/02/2023

Tech Investment Show 2023

Bangkok, Thailand.
16/02/2023
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023
06/03/2023
16/03/2023
06/07/2023
Listing-and-Delisting Crypto

Đây là danh sách hàng tuần của chúng tôi về việc niêm yết và hủy niêm yết tài sản kỹ thuật số, các thông báo liên quan đến cặp giao dịch của các sàn giao dịch tiền điện tử mà chúng tôi đã tìm thấy vào tuần trước và hôm nay.

Chúng ta đã bỏ lỡ một cái gì đó? Bạn có thông tin về danh sách mới và/hoặc hủy niêm yết không? Hãy cho chúng tôi biết ở đây.

_________________________________________

AscendEX
Listings:
Football World Community (FWC)

BitMart
Listings:
Alpha Coin (ALPHA)
Sense4FIT (SFIT)
Trojanix (TROJANIX)

Bitrue
Listings:
Umee (UMEE)
InsurAce (INSUR)

BKEX
Listings:
Fable Of The Dragon (TYRANT)
Bit Game Verse (BGVT)

Changelly
Listings:
Hashflow (HFT)

ChangeNOW
Listings:
Virtua (TVK)
Telos (TLOS)
Aptos (APT)
Ethereum (ETH)

DigiFinex
Listings:
Extracto DAO (XBLL)

Hotbit
Listings:
Wasder (WAS)
SwapFish (SWAPFISH)
Planet IX (PLANETLX)

LBank
Listings:
Next Green Revolution (NGR)
LynKey (LYNK)
CRACLE (CRA)
FLAG Token (FLAG)
Dexo (DEXO)
Removed Trading Pairs:
COMT/
SWC/USDT
STD/USDT

MEXC Global
Listings:
Medieval Empires (MEE)
Bajun Network (BAJU)
Mute.io (MUTE)
Added Trading Pairs:
MENGO/USDT
SCCP/USDT
SPFC/USDT
IBFK/USDT
VCF/USDT
NAP/USDT
AM/USDT
SAUBER/USDT

OKX
Listings:
(BNB)
Added Trading Pairs:
FLOKI/USDT
FLOKI/

Poloniex
Listings:
OG Fan Token (XMON)

P2B Crypto Exchange
Listings:
NukPLAN (NKPL)

XT
Listings:
Diamond Network (LOVE)
Florin (XFL)
Pomi Coin (POMI)
xSPECTAR (XSPECTAR)

Tổng hợp bởi Coinbold

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %