Sàn giao dịch chứng khoán Úc bỏ kế hoạch xây dựng hệ thống dựa trên chuỗi khối

05/12/2022
07/12/2022
08/12/2022

MetaVentures Bangkok 2022

Bangkok, Thailand
14/12/2022
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023

Sàn giao dịch chứng khoán Úc (ASX) đã hủy bỏ một cuộc đại tu công nghệ nhằm thay thế dịch vụ giao dịch cốt lõi của nó, Hệ thống đăng ký phụ điện tử Clearing House (CHESS), bằng một hệ thống dựa trên chuỗi khối.

Sàn giao dịch chứng khoán Úc (ASX) đã đưa ra lời xin lỗi vì đã rút khỏi kế hoạch nhiều năm để nâng cấp hệ thống thanh toán bù trừ của mình.

Theo tuyên bố, quyết định này được đưa ra “do sự không chắc chắn của giải pháp”, và nó sẽ dẫn đến khoản phí trước thuế 245-255 triệu đô la Úc (172-179 triệu đô la sau thuế), mà công ty đã xóa sổ.

Cuộc kiểm toán độc lập do Accenture thực hiện đã phát hiện ra các vấn đề và “những thách thức đáng kể” với thiết kế của hệ thống chuỗi khối. Những vấn đề này bao gồm sự thiếu rõ ràng về cách thức mà các yêu cầu ASX tương tác với ứng dụng và sổ cái cơ bản.

Chủ tịch của ASX, Damian Roche, tuyên bố rằng “Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng con đường mà chúng tôi đang đi sẽ không đáp ứng các tiêu chuẩn cao của cả ASX và thị trường.” Có những thách thức đáng kể cần được giải quyết trong các lĩnh vực công nghệ, quản trị và phân phối.

Để thay thế hệ thống CHESS đã được sử dụng trong 25 năm qua và được sử dụng để ghi lại cổ phần và quản lý các khoản thanh toán giao dịch, ASX đã nghiên cứu giải pháp công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Năm 2020 ban đầu được lên kế hoạch đánh dấu sự ra mắt của hệ thống; tuy nhiên, nó đã bị cản trở bởi nhiều sự chậm trễ trong những năm qua.

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %