OpenSea triển khai các cơ chế thực thi dựa trên blockchain đối với tiền bản quyền NFT.

05/12/2022
07/12/2022
08/12/2022

MetaVentures Bangkok 2022

Bangkok, Thailand
14/12/2022
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023

Để hỗ trợ thêm cho các tác giả NFT trong việc thực thi tiền bản quyền, OpenSea, thị trường NFT chính, đã phát hành một công cụ “trên chuỗi” mới. OpenSea, hầu như im lặng trong suốt cuộc thảo luận về tiền bản quyền NFT, là giới thiệu cơ chế thực thi theo chuỗi đối với phí người sáng tạo cho các bộ sưu tập mới.

Trong một tuyên bố, OpenSea tuyên bố, “Rõ ràng là nhiều người sáng tạo muốn có khả năng thực thi phí trên chuỗi và OpenSea tin rằng lựa chọn nên là của họ chứ không phải của thị trường.”

Như công ty đã nói, “chúng tôi đang xây dựng các công cụ mà chúng tôi hy vọng sẽ cân bằng quy mô bằng cách giao nhiều quyền lực hơn vào tay người sáng tạo để kiểm soát mô hình kinh doanh của họ”. OpenSea cũng sẽ cung cấp thêm các công cụ để thực thi trên chuỗi các bộ sưu tập mới và tìm kiếm ý kiến ​​đóng góp của cộng đồng về những thay đổi.

Kể từ thứ Ba, ngày 8 tháng 11 lúc 12 giờ tối theo giờ ET, OpenSea sẽ chỉ sử dụng cơ chế thực thi trên chuỗi để áp dụng phí người sáng tạo cho các bộ sưu tập mới. Mọi cập nhật cho các bộ sưu tập đã có từ trước nhằm tìm kiếm các công cụ để thực thi các khoản thanh toán cho người sáng tạo cũng sẽ bị trì hoãn cho đến ít nhất là ngày 8 tháng 12.

Để tìm ra chiến lược tốt nhất, tổ chức hiện đang thử nghiệm nhiều phương án khác nhau. Một số giải pháp khả thi bao gồm việc thực thi các khoản phí ngoài chuỗi cho một số tập hợp con nhất định, đặt phí cho người sáng tạo là tự nguyện và làm việc cùng nhau để cung cấp các tùy chọn thực thi trên chuỗi khác nhau cho người sáng tạo.

Theo Giám đốc điều hành của OpenSea, Devin Finzer, một số bộ sưu tập đã có từ trước có thể đã cho phép cập nhật OpenSea, điều này sẽ áp đặt tiền bản quyền trên chuỗi, trong khi các hợp đồng khác có thể khó sửa đổi hơn.

Trong vài tháng qua, các thị trường NFT khác đã thực hiện các kỹ thuật riêng của họ để áp đặt tiền bản quyền. Trong số này có tiền bản quyền tùy chọn mới được giới thiệu trên thị trường Magic Eden NFT. Họ đã có một thỏa thuận trong đó họ sẽ không tính bất kỳ khoản phí nền tảng nào (thường là 2%).

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %