OpenSea đã hỗ trợ cho NFT chuỗi BNB

Miss Charm 2023

HCMC, Vietnam
13/02/2023

Tech Investment Show 2023

Bangkok, Thailand.
16/02/2023
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023
06/03/2023
16/03/2023
06/07/2023
OpenSea has support for NFT chain BNB

Thị trường hàng đầu OpenSea ra mắt hỗ trợ cho BNB Chain NFT cho phép người dùng mua, niêm yết và giao dịch BNB Chain NFT trên thị trường.

Việc tích hợp Chuỗi BNB với Giao thức cảng biển của OpenSea được lên kế hoạch với mục đích cung cấp cho người sáng tạo trên Chuỗi BNB nhiều lợi ích, bao gồm thanh toán theo thời gian thực, quản lý bộ sưu tập, v.v. Chuỗi BNB sẽ được tích hợp vào giao thức Seaport của OpenSea vào quý 4 năm 2022.

OpenSea sẽ công khai bất kỳ bộ sưu tập NFT chuỗi BNB nào chứa giao dịch xảy ra vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022 và nhóm sẽ tiếp tục chèn lấp dữ liệu hiện có.

Hỗ trợ cho Avalanche NFT đã được giới thiệu cho Opensea khoảng một tháng trước. OpenSea hiện chấp nhận mã thông báo không thể thay thế (NFT) từ Ethereum, , Klaytn, Solana, Optimism, Arbitrum và Avalanche, đồng thời vừa thêm hỗ trợ cho BNB Chain.

Như Gwendolyn Regina, giám đốc đầu tư của BNB Chain đã tuyên bố: “Việc tích hợp sẽ thúc đẩy các nhà sáng tạo và hoạt động NFT bên trong hệ sinh thái BNB Chain, cũng như giới thiệu một số lượng lớn người sáng tạo vào hệ sinh thái lớn hơn.”

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %