OKX Chain ra mắt đặt cược thanh khoản linh hoạt, cải thiện tính thanh khoản và khả năng tiếp cận.

Miss Charm 2023

HCMC, Vietnam
13/02/2023

Tech Investment Show 2023

Bangkok, Thailand.
16/02/2023
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023
06/03/2023
16/03/2023
06/07/2023
OKX Chain launches flexible liquid staking, improving liquidity and access.
  • OKC Liquid Staking giảm các yêu cầu đầu vào đối với việc staking, đồng thời cho phép người dùng triển khai các token đã staking trong các bối cảnh khác.
  • Người dùng đặt cược OKT với Đặt cược thanh khoản có thể nhận được tỷ lệ phần trăm hàng năm lên tới 40%.

OKC (OKX Chain), chuỗi khối được OKX hỗ trợ và tương thích với EVM và IBC, gần đây đã đưa ra thông báo rằng họ đã ra mắt giao thức Đặt cược thanh khoản. Hệ sinh thái DeFi trên OKC đang phát triển nhanh chóng và một trong những phần quan trọng nhất của hệ sinh thái này là đặt cược thanh khoản. Nó giúp người dùng OKC có thể sử dụng hiệu quả và linh hoạt đồng tiền bản địa của chuỗi, OKT, đồng thời cung cấp cho người dùng các ưu đãi đặt cược lên tới 40% tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR).

Người dùng OKC được hưởng lợi từ việc sử dụng tài sản và thanh khoản được cải thiện
Liquid Staking giải quyết các nhược điểm liên quan đến các giải pháp staking truyền thống, bao gồm khả năng không thể truy cập và tính thanh khoản kém. Nó thực hiện điều này bằng cách cung cấp cho người dùng cơ hội đặt cược phần thưởng mà không áp đặt yêu cầu đầu tư mã thông báo tối thiểu hoặc thời gian khóa.

OKC Liquid Staking cung cấp cho người dùng cơ hội nhận được các ưu đãi đặt cược trên mã thông báo OKT của họ đồng thời triển khai mã thông báo trong các giao thức khác. Người dùng có quyền truy cập vào nền tảng Đặt cược thanh khoản, cho phép họ đặt cược OKT và đổi lại nhận được OKT đặt cọc. Sau đó, họ có tùy chọn giao dịch stOKT lấy OKT trên OKX DEX hoặc triển khai stOKT trong các giao thức DeFi trên chuỗi để nhận được nhiều ưu đãi hơn.

Chai Li, Trưởng phòng Phát triển Hệ sinh thái của OKC, đã đưa ra tuyên bố sau: “Kế hoạch của chúng tôi nhằm tiếp tục phân cấp và cung cấp nhiều khả năng hơn cho người dùng OKX bao gồm việc sử dụng đặt cược thanh khoản như một thành phần quan trọng. Liquid Staking không chỉ làm tăng tính hữu dụng của tài sản và tính thanh khoản của chúng, mà còn đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của TVL trên chuỗi và phát triển hệ sinh thái. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Liquid Staking mở rộng song song với các sản phẩm DeFi khác của OKC và đặt nền móng cho các giao thức phức tạp hơn sẽ được xây dựng trên chuỗi trong tương lai gần.”

Cung cấp Hỗ trợ cho Hệ sinh thái OKC
OKC, còn được gọi là OKX Chain, được phát triển để tạo điều kiện cho việc áp dụng rộng rãi các công nghệ DeFi và . Nó cung cấp cho các nhà phát triển ứng dụng phi tập trung () khả năng triển khai các ứng dụng và tài sản tiền điện tử của họ trên hệ sinh thái OKC trong khi sử dụng thông lượng nhanh, giá gas rẻ và mạng an toàn mà OKC cung cấp.

Người ta dự đoán rằng việc triển khai Liquid Staking sẽ dẫn đến TVL (hoặc tổng giá trị bị khóa) lớn hơn trên mạng OKC. Điều này sẽ giúp mạng OKC có thể nâng cao hơn nữa khả năng cũng như những lợi ích mà nó mang lại cho người dùng.

OKC Liquid Staking hiện có sẵn cho người dùng, cho phép họ đặt cược OKT và nhận được các ưu đãi lên tới 40% APR.

Tổng hợp bởi Coinbold

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %