Digital Currency Group số đề bạt Mark Murphy làm Chủ tịch

30/11/2022
05/12/2022
07/12/2022
08/12/2022

MetaVentures Bangkok 2022

Bangkok, Thailand
14/12/2022
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023
20201221 Dcg Daily 1200x675

Cơ quan đầu tư mạo hiểm Digital Currency Group (DCG) đã thăng chức Mark Murphy lên làm chủ tịch từ giám đốc làm việc như một phần của quá trình tái cấu trúc.

Theo Bloomberg báo cáotrong quá trình tái cơ cấu, một số thành viên nhóm đã bị DCG cho nghỉ việc và hiện có 66 công nhân rời đi sau khi tái cơ cấu.

Thông báo cho 10 công nhân này bị ảnh hưởng bởi cuộc cải tổ tại cơ quan có trụ sở tại Stamford, Connecticut, cơ quan kiểm soát công ty quản lý tài sản Grayscale Investments và công ty môi giới Genesis, cùng những người khác, đã được đưa ra vào tuần trước.

Sau quá trình tái cấu trúc, nhóm DCG hiện sẽ đi với Murphy là chủ tịch đầu tiên của DCG, Jenn Goodson là giám đốc hành chính, Simon Koster là giám đốc kỹ thuật và Matt Kummell là giám đốc điều hành cấp cao. Amanda Cowie hiện đang giám sát truyền thông, quảng cáo và các sự kiện.

Theo người phát ngôn, “Chúng tôi gần đây đã thực hiện một loạt thay đổi nội bộ đối với vị trí của DCG trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, bao gồm việc tinh giản các bộ phận của chúng tôi cùng với một số đề bạt trong đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi”.

Trước đó vào tháng 8, do chương 3AC, DCG sở hữu Genesis mua và bán cần để cắt giảm 20% lực lượng lao động.

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %