Người dân Brazil từ hôm nay đã có thể nộp thuế bằng tiền điện tử

HYFI Conference 2023

HCMC, VIetnam
20/04/2023

Dubai Fintech Summit 2023

Madinat Jumeirah, Dubai
08/05/2023
10/05/2023
27/05/2023
06/07/2023
14/07/2023

ETHToronto 2023

Toronto, Canada
13/08/2023
15/08/2023
Brazilians can now Pay Taxes using Cryptocurrencies

Việc sử dụng tiền điện tử đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu. Ngày 11 tháng 2, tin tức địa phương báo cáo rằng ngân hàng lâu đời nhất của Brazil, Banco do Brasil, đã cung cấp cho những người hâm mộ tiền điện tử một giải pháp thay thế mới để nộp thuế ở Brazil bằng bitcoin.

Dịch vụ này được cung cấp cho những người Brazil nắm giữ tiền điện tử trong tài khoản do Bitfy quản lý, tài khoản này sẽ đóng vai trò là “đối tác thu nợ” cho tổ chức tài chính nổi tiếng nhất trong nước. Theo tuyên bố của Lucas Schoch, người sáng tạo và chủ tịch của Bitfy, “nền kinh tế kỹ thuật số mới là yếu tố kích hoạt cho một tương lai đầy lợi ích.”

Mọi người đang bắt đầu sử dụng tiền điện tử ngày càng nhiều và một tuyên bố mới có thể tăng tốc độ chấp nhận tiền điện tử trên toàn cầu. Trong khi đó, chính phủ Brazil và nhiều tổ chức tài chính khác, chẳng hạn như Ngân hàng Brazil (BB), đã tiếp tục gây ảnh hưởng của họ đối với các quốc gia khác mặc dù họ không nhiệt tình với tiền điện tử.

Vào ngày 11 tháng 2, tổng vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền điện tử đã tăng 1,24% so với ngày hôm trước. Sau đó, tổng giá trị của tất cả các loại tiền điện tử được ước tính là 969,8 tỷ đô la tại thời điểm viết bài này.

Việc sử dụng công nghệ chuỗi khối hiện đang được tích cực theo đuổi ở Brazil. Vào tháng 12, Ngân hàng Trung ương Brazil đã công khai ý định bắt đầu giao dịch CBDC vào năm 2024. Ngoài ra, quan hệ đối tác giúp việc nộp thuế và thanh toán trở nên đơn giản hơn, đồng thời có khả năng góp phần tăng cường sử dụng và chấp nhận tiền điện tử trên toàn thế giới toàn cầu.

Tổng hợp bởi Coinbold

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %