Unstoppable Domains là thành viên sáng lập của Liên minh tên miền Web3

30/11/2022
05/12/2022
07/12/2022
08/12/2022

MetaVentures Bangkok 2022

Bangkok, Thailand
14/12/2022
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023
Unstoppable Domains

Thông tin mới nhất từ ​​Hội nghị thượng đỉnh web Lisbon được đưa ra khi Unstoppable là thành viên sáng lập của Liên minh miền Web3 (W3DA).

W3DA là một liên minh hoàn toàn mới để giúp phát triển các miền web3 của Unstoppable với Bonfida, miền tezos, Hệ thống Tên Polkadot, các miền Hedera, Syscoin và Klaytn.

Liên minh hy vọng sẽ ngăn chặn hành vi lừa đảo độc hại, các tác nhân không lành mạnh giả danh Web3 “miền cấp cao nhất”, quản lý mạng và xung đột khu vực Web3.

Liên minh W3DA được định hình là hiện tại không có luật, khuôn khổ hoặc thẩm quyền của các miền Web3. Phương pháp tốt nhất để đảm bảo các nhà xây dựng tổ chức xây dựng và đổi mới và làm cho web3 an toàn cho các cá nhân trong doanh nghiệp nên tự điều chỉnh.

Mục tiêu của liên minh để đặt ra các yêu cầu thúc đẩy sự kiện của doanh nghiệp đặt tên web3. Đó là sự chuyển giao xác định danh mục diễn ra vào thời điểm quan trọng khi web3 hướng tới việc áp dụng hàng loạt.

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %