Khảo sát người dùng
tại Việt Nam

Cảm ơn bạn đã tham gia chiến dịch khảo sát người dùng web3 Việt Nam, hãy trả lời đầy đủ các câu hỏi để có cơ hội nhận nhiều phần thưởng ý nghĩa bao gồm: USDT, Token, áo/mũ, đồ lưu niệm…

Phần thưởng
khích lệ
5
( dành cho 200
người đầu tiên)
pencil paper 10 1

Thời gian còn lại

:
:
:

Bạn hãy nhập đúng địa địa chỉ email, và các thông tin liên quan. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn, khi bạn may mắn nhận được các phần quà.

Giúp chúng tôi hoàn thành mục tiêu #10.000 người tham gia khảo sát
©2024 Coinbold. All Rights Reserved.