HOOK Token tăng gấp 20 lần trên Binance

HOOK Token jumps 20x on Binance

sàn giao dịch bắt đầu giao dịch HOOK token của Giao thức Hooked, với người dùng hiện có quyền truy cập vào bốn cặp giao dịch, bao gồm HOOK/BTC, HOOK/USDT, HOOK/BUSD và HOOK/BNB. Giá của HOOK đã tăng lên 2 đô la kể từ đó, tăng gấp 20 lần so với giá bán mã thông báo đầu tiên của HOOK.

Thông qua việc cung cấp các giải pháp Tìm hiểu & Kiếm tiền và cơ sở hạ tầng tích hợp để người dùng tham gia vào môi trường web3 mới, Giao thức Hooked nhằm thiết lập lớp trên đường nối để áp dụng rộng rãi Web3.

Chi tiết bán mã thông báo HOOK:

  • Tên mã thông báo: Giao thức móc nối (HOOK)
  • Mũ cứng Launchpad: 2.500.000 USD
  • Giới hạn cứng cho mỗi người dùng: 15.000 USD (150.000 MÓC)
  • Tổng nguồn cung cấp mã thông báo: 500.000.000 MÓC
  • Tổng số token được phân bổ cho Binance Launchpad: 25.000.000 HOOK (5% tổng nguồn cung cấp token)
  • Giá mã thông báo bán công khai: 1 HOOK = 0,1 USD

Mô hình đăng ký Launchpad đã được sử dụng để bán mã thông báo Giao thức Hooked, với số dư BNB của người dùng bắt đầu được ghi lại vào ngày 24 tháng 11 năm 2022, lúc 0:00 UTC.

Từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, Binance theo dõi số dư BNB của người dùng trong bảy ngày.

Sử dụng phép tính Số dư BNB trung bình hàng ngày, tổng số tiền nắm giữ BNB cho mỗi người dùng được tính là trung bình của bảy ngày trước đó.

Dòng thời gian đăng ký Launchpad

  • Giai đoạn chuẩn bị 2022-11-24 00:00 (UTC) đến 2022-12-01 00:00 (UTC)
  • Thời gian đăng ký 2022-12-01 06:00 (UTC) đến 2022-12-01 09:00 (UTC)
  • Thời gian tính toán 2022-12-01 09:00 (UTC) đến 2022-12-01 10:00 (UTC
  • Phân phối mã thông báo cuối cùng 2022-12-01 10:00 (UTC)

Trong thời gian đăng ký, tổng cộng 114.772 cá nhân cam kết 9.010.765,2954 mã thông báo BNB, đây là mức đăng ký vượt mức 1.066 lần. 3 cá nhân đã vượt quá giới hạn cứng 150.000 Hook, điều này khiến phần thưởng cho những người tham gia được phân bổ cho những người dùng còn lại.

Những kẻ lừa đảo bắt đầu nhắm mục tiêu Giao thức móc nối sau sự kiện này. Giao thức được đưa ra để làm rõ rằng đối tác trao đổi chính thức của Hook là Binance và sẽ không có bất kỳ thanh khoản khả dụng nào của Hook trên PancakeSwap cho đến khi có thông báo mới.

Binance đã niêm yết Giao thức móc nối trong Khu vực đổi mới, một khu vực giao dịch chuyên dụng nơi người dùng có thể giao dịch các mã thông báo mới, sáng tạo có khả năng biến động cao hơn và có rủi ro cao hơn các mã thông báo khác.

Top Gainers
CoinPriceChange (24H)
Top Losers
CoinPriceChange (24H)