Galaxy thông báo đã mua Nền tảng giám sát hàng đầu GK8

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Số Galaxy., có trụ sở chính tại New York, đã thực hiện công bố việc mua GK8, một nền tảng an toàn để tự quản lý tài sản kỹ thuật số của tổ chức. GK8 là giải pháp công nghệ dành cho các doanh nghiệp muốn cung cấp mức độ an toàn cao nhất cho tài sản kỹ thuật số của khách hàng.

Galaxy Digital Holding Ltd có kế hoạch cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động liên tục của GK8 nhằm cung cấp cho các tổ chức dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới một giải pháp công nghệ “tự giám sát” có một không hai.

Không cần kết nối với internet, công nghệ độc quyền của các tổ chức từ GK8 cho phép họ lưu trữ tiền điện tử một cách an toàn và tham gia vào các giao dịch chuỗi khối.

Mike Novogratz, người sáng lập và CEO của Galaxy cho biết: “Việc mua lại GK8 là nền tảng quan trọng trong nỗ lực của chúng tôi nhằm tạo ra một nền tảng tài chính đầy đủ dịch vụ thực sự cho các tài sản kỹ thuật số. “Điều này sẽ đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi sẽ có tùy chọn lưu trữ tài sản kỹ thuật số của họ tại hoặc riêng biệt với Galaxy mà không ảnh hưởng đến tính linh hoạt và chức năng của một trong hai tùy chọn,” Novogratz nói thêm.

Ngoài ra, ông cũng cho biết: “Việc thêm GK8 vào sản phẩm hàng đầu của chúng tôi vào thời điểm quan trọng này đối với ngành của chúng tôi cũng phản ánh mong muốn không ngừng của chúng tôi trong việc tận dụng các cơ hội chiến lược để xây dựng Galaxy theo cách bền vững.”

Top Gainers
CoinPriceChange (24H)
Top Losers
CoinPriceChange (24H)