FTX Nhật Bản dự định trả lại tiền của khách hàng.

Một trong 134 doanh nghiệp phá sản do FTX quyết định tuyên bố phá sản nhưng lại chọn tôn trọng yêu cầu thu hồi tiền của khách hàng là Tiếng Nhật của FTX liên kết.

theo sau xác nhận bởi công ty con Nhật Bản rằng tài sản của khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi FTX phá sản, công ty con Nhật Bản sẽ tiến hành xây dựng chiến lược khôi phục tiền của khách hàng.

Công ty con Nhật Bản xác minh với công ty luật Rath and Cobb LLP, đại diện cho FTX trong vụ phá sản theo Chương 11, rằng theo quy định của Nhật Bản, sàn giao dịch tiền điện tử bắt buộc phải giữ tiền của khách hàng tách biệt với tài sản riêng của sàn giao dịch. FTX hiện đang trong quá trình nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11.

Bắt đầu từ tháng Giêng, FTX Nhật Bản sẽ hoàn trả tiền của khách hàng bằng một hệ thống được gọi là Liquid, sẽ được công ty sử dụng. Sau khi hoàn thành quy trình xác minh, số dư của người dùng sau đó sẽ được chuyển sang Liquid để người dùng có thể rút tiền của họ.

Năm nay, FTX đã mua nền tảng Liquid để mở rộng vị thế của mình tại thị trường Nhật Bản. Sau đó, vào tháng 6, FTX đã mở các hoạt động tại Nhật Bản để bắt đầu cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho các khách hàng Nhật Bản.

Theo dự thảo, đợt rút tiền đầu tiên từ tài khoản của khách hàng có thể diễn ra sớm nhất là vào tuần của ngày 9 tháng 1. Chiến lược này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ bao gồm một trong các hành động sau: thu thập dữ liệu, xác thực, truyền dữ liệu, phổ biến hoặc thu hồi.

Top Gainers
CoinPriceChange (24H)
Top Losers
CoinPriceChange (24H)