FTX giấu nợ Alameda trong một tài khoản Hàn Quốc.

Miss Charm 2023

HCMC, Vietnam
13/02/2023

Tech Investment Show 2023

Bangkok, Thailand.
16/02/2023
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023
06/03/2023
16/03/2023
06/07/2023
FTX hid Alameda liabilities in a Korean account.

Theo đơn kiện của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), cựu Giám đốc điều hành của , Sam Bankman-Fried, đã ra lệnh cho nhân viên công ty chuyển trách nhiệm pháp lý đáng kể của Alameda Research với sàn giao dịch sang “tài khoản Hàn Quốc kỳ lạ” theo thứ tự để che giấu trách nhiệm pháp lý của công ty với Alameda Research. Điều này được thực hiện để che giấu trách nhiệm pháp lý của công ty với Alameda Research.

Nishad Singh, người trước đây từng là giám đốc của FTX Engineering, là chủ sở hữu của tài khoản GitHub. Không có cáo buộc nào chống lại Singh và vẫn chưa biết liệu các giám đốc điều hành khác, nếu có, có quyền truy cập vào tài khoản ẩn hay không.

SBF đã hướng dẫn các giám đốc điều hành của FTX gửi tiền vào một tài khoản mà anh ấy gọi là “tài khoản của người bạn Hàn Quốc của chúng tôi” và “tài khoản Hàn Quốc kỳ lạ”.

Theo CFTC, tài khoản Hàn Quốc thuộc về Alameda nhưng không liên kết với nó. Do đó, việc số dư âm của Alameda được ngụy trang trên sổ cái FTX là khả thi vì tài khoản Hàn Quốc không được liên kết với Alameda.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) tuyên bố rằng một đoạn mã được gọi là “cờ cho phép âm” đã cho phép tài khoản Hàn Quốc hoàn tất giao dịch mặc dù thực tế là tài khoản đó thiếu tiền mặt cần thiết để thực hiện.

Theo CFTC, “tài khoản Hàn Quốc” có quyền truy cập giống như tài khoản chính và tài khoản phụ của Alameda, bao gồm cả việc miễn trừ một số tiêu chí quản lý rủi ro của FTX. Những đặc quyền này bao gồm quyền truy cập vào cùng một nền tảng giao dịch.

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %