Do sự thiếu rõ ràng trong bối cảnh quy định, Vũ Hán đã quyết định loại bỏ NFTs khỏi chiến lược Metaverse của mình.

05/12/2022
07/12/2022
08/12/2022

MetaVentures Bangkok 2022

Bangkok, Thailand
14/12/2022
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023

Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc có được báo cáo đã bỏ qua NFTs khỏi kế hoạch metaverse trong bối cảnh quy định không chắc chắn xung quanh công nghệ tiền điện tử và Web3 trong nước.

Cuộc cách mạng metaverse bắt đầu khi toàn cầu đang trải qua đại dịch coronavirus, đã giúp hồi sinh nền kinh tế sau khi nó bị phá hủy hoàn toàn. Trong cùng thời gian này, Thượng Hải đã đẩy nhanh việc xây dựng metaverse để chuẩn bị cho sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc.

Sau đó, chính phủ Vũ Hán đã đưa ra một chiến lược công nghiệp cho sự phát triển của nền kinh tế siêu ngược. Trong kế hoạch đó là một dòng địa chỉ NFTs; tuy nhiên, dòng cụ thể này đã bị xóa khỏi ấn bản gần đây nhất.

Trong phiên bản cập nhật, không có bất kỳ tài liệu tham khảo nào về NFT; thay vào đó, sự chú trọng được đặt vào các công ty có liên quan đến công nghệ phi tập trung và Web3. Ngoài ra, theo kế hoạch mới được sửa đổi, Vũ Hán muốn giúp hơn 200 doanh nghiệp trở thành một phần của metaverse và phát triển ít nhất hai khu công nghiệp dành riêng cho metaverse vào năm 2025.

Một số địa phương của Trung Quốc đã đạt được tiến bộ ổn định về tham vọng metaverse của họ bất chấp thái độ thù địch của chính phủ đối với các vấn đề liên quan đến tiền điện tử. Gần đây, Đại học Nam Kinh ở Trung Quốc đã giới thiệu một chuyên ngành mới đặc biệt dành cho việc nghiên cứu kiến ​​thức liên quan đến metaverse.

Mặc dù vậy, vẫn chưa rõ chính phủ Trung Quốc nghĩ gì về công nghệ Web3 đang phát triển, đặc biệt là đối với các công nghệ liên quan đến tiền điện tử và NFT.

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %