ChatGPT-4 tìm thấy lỗ hổng hợp đồng thông minh Ethereum

HYFI Conference 2023

HCMC, VIetnam
20/04/2023

Dubai Fintech Summit 2023

Madinat Jumeirah, Dubai
08/05/2023
10/05/2023
27/05/2023
06/07/2023
14/07/2023

ETHToronto 2023

Toronto, Canada
13/08/2023
15/08/2023
ChatGPT-4 Finds Ethereum Smart Contract Flaws

Công cụ AI phổ biến ChatGPT, được phát triển bởi OpenAI, hiện đã nhận được phiên bản mới có tên “GPT-4” được cho là có thể xác định các lỗ hổng và lỗ hổng bảo mật trong hợp đồng thông minh Ethereum.

Nếu vậy, sự kết hợp của hai công nghệ tiên tiến, blockchain và AI, có thể rất hữu ích trong việc tạo ra các sáng kiến ​​web 3 lâu dài, chẳng hạn như giao thức và ứng dụng dApp.

Conor, giám đốc tại Coinbase đã chia sẻ thử nghiệm của mình trên Twitter, nơi anh ấy đã thử nghiệm hợp đồng thông minh Ethereum thông qua GPT-4. “Ngay lập tức, nó đã làm nổi bật một số lỗ hổng bảo mật và chỉ ra các khu vực bề mặt mà hợp đồng có thể bị khai thác.”

Nó ngay lập tức tiết lộ rất nhiều lỗi bảo mật và các khu vực bề mặt mà hợp đồng có thể bị tấn công, theo Conor trong một chủ đề.

Ngoài ra, GPT-4 có thể cung cấp các bản sửa lỗi cho mọi lỗi mã có thể có.

Tuy nhiên, kẻ cơ hội cũng có thể sử dụng công nghệ AI để nhắm mục tiêu vào các hợp đồng thông minh đã được đưa vào sử dụng. Với cuộc cách mạng AI, các công ty kiểm toán có thể thấy lượng khách hàng của họ giảm sút.

chatgpt 1 jpeg

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %