Bybit ra mắt Quỹ hỗ trợ tổ chức trị giá 100 triệu đô la

Miss Charm 2023

HCMC, Vietnam
13/02/2023

Tech Investment Show 2023

Bangkok, Thailand.
16/02/2023
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023
06/03/2023
16/03/2023
06/07/2023

Sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật nhất, Bybit, vừa công bố ra mắt Quỹ hỗ trợ tổ chức trị giá 100 triệu đô la với mục đích hỗ trợ các nhà giao dịch tổ chức bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự cố .

Theo sự thông báocác nhà tạo lập thị trường và tổ chức giao dịch cao tần (HFT) trên Bybit hoặc các sàn giao dịch khác đủ điều kiện nhận quỹ hỗ trợ 100 triệu đô la.

Mỗi ứng viên có khả năng nhận được tới 10 triệu đô la, số tiền này phải được đưa vào giao dịch giao ngay và vĩnh viễn trên Bybit. Số tiền tối đa có thể nhận được chỉ định trong ứng dụng.

Ngoài ra, Bybit tiết lộ rằng sẽ không tính lãi đối với số tiền sẽ được cung cấp cho người nộp đơn.

Giám đốc điều hành và đồng sáng lập ByBit, Ben Zhou, đã tuyên bố: “Tất cả chúng ta đều cùng nhau làm điều này và mọi người phải làm những gì có thể để hỗ trợ ngành của chúng ta và đây là một cách chúng ta đang giúp đền đáp.”

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %