Ark Invest thêm cổ phiếu Coinbase vào danh mục đầu tư của mình

Miss Charm 2023

HCMC, Vietnam
13/02/2023

Tech Investment Show 2023

Bangkok, Thailand.
16/02/2023
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023
06/03/2023
16/03/2023
06/07/2023
Ark Invest Adds Coinbase Stock back to its Portfolio

Trong một email, của Cathie Wood Ark Investment Management tiết lộ rằng họ đã mua 78.982 cổ phiếu của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase.

Khi được xem xét trong bối cảnh thị trường diễn ra vào thứ Sáu, giao dịch sẽ khiến Ark Investments phải trả lại khoảng 3 triệu đô la. Giá trị của cổ phiếu Coinbase, được biểu thị bằng biểu tượng đánh dấu COIN, đã giảm đáng kể do sự suy giảm giá tiền điện tử gần đây.

Cổ phiếu của Coinbase đã được bán bởi Ark Investment trong quá khứ, dẫn đến một khoản lỗ đáng kể. Trong khoảng thời gian đó, Ark đã mua 1,41 triệu cổ phiếu COIN với giá 254,65 đô la một cổ phiếu và sau đó bán chúng với giá 53 đô la, dẫn đến một khoản lỗ đáng kể cho công ty.

Giao dịch gần đây nhất mang lại tổng số cổ phiếu COIN được nắm giữ bởi ARK đổi mới ETF (ARKK) lên 5,7 triệu. ETF của ARK tiếp xúc với thị trường tiền điện tử đã tăng khoảng 1,5% do chênh lệch giá tồn tại giữa lần mua gần đây nhất và lần bán gần đây nhất.

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %