Apple vô hiệu hóa tính năng gửi NFT của Coinbase Wallet trên iOS

Apple disables Coinbase Wallet's NFT-sending feature on iOS

Do bất đồng về mua hàng trong ứng dụng, phần mềm NFT và tiền điện tử nổi tiếng Coinbase Wallet đã cảnh báo người dùng thông qua một chuỗi Twitter rằng Apple đã vô hiệu hóa khả năng gửi NFT trên thiết bị iOS. Ngoài ra, Coinbase đã báo cáo rằng Apple đã ngăn việc phân phối bản cập nhật ứng dụng gần đây nhất của họ trừ khi khả năng gửi NFT bị xóa.

Coinbase cho biết lý do Apple muốn phí gas cần thiết để chuyển NFT được thanh toán thông qua hệ thống mua hàng trong ứng dụng của họ thay vì trực tiếp bởi người dùng là để Apple có thể giữ lại 30% phí gas. Coinbase cũng chỉ ra rằng yêu cầu của Apple là không khả thi vì cơ chế mua hàng trong ứng dụng độc quyền của Apple không xử lý tiền điện tử. Điều này có nghĩa là ngay cả khi Coinbase tìm cách tuân thủ yêu cầu của Apple, điều đó là không thể.

Coinbase tiếp tục nói rằng tình huống này tương tự như việc Apple cố gắng ăn cắp một phần chi phí cho mỗi email được gửi qua các giao thức internet mở. Do hành động của Apple, người dùng iOS hiện đang rơi vào tình thế khó khăn vì họ phải trải qua một quy trình dài để chuyển NFT.

Coinbase đã đi đến kết luận rằng “Apple đã thiết lập các quy định mới để bảo vệ lợi nhuận của họ với mức giá đầu tư của khách hàng vào NFT và sự đổi mới của nhà phát triển trong toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử.” Nói cách khác: “Apple đã đưa ra các chính sách mới để bảo vệ lợi nhuận của họ.”

Thay đổi này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến người dùng iOS lưu trữ NFT của họ trong ứng dụng Wallet trên iPhone của họ. Tuy nhiên, không thể xác định liệu bản án sẽ được đảo ngược hay liệu nó có tiếp tục gây ra nỗi đau cho cộng đồng bị hại hay không.

Top Gainers
CoinPriceChange (24H)
Top Losers
CoinPriceChange (24H)